Якорь генератора 6V Иж (Китай)

Якорь генератора 6V Иж

Якорь генератора для мотоцикла 6V Иж.