Якорь генератора 12V Иж (Китай)

Якорь генератора 12V Иж

Якорь генератора для мотоцикла 12V Иж.